„Kanon krajoznawczy województwa podlaskiego” zdobył w 2020 r. wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego na 28. Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej w Poznaniu.