W roku ubiegłym z myślą o seniorach powstała Akademia Trzeciego Wieku. Projekt realizowany jest przez Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Trzecia Misja Uczelni” i adresowany jest do osób 60+.