Dużo się ostatnio mówi o przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. A także o empatii, dbaniu o siebie nawzajem, o zrozumieniu drugiego człowieka i jego odmiennych potrzeb. Choć głos zagrożonych wykluczeniem staje się coraz donośniejszy, to wciąż jeszcze dzielą nas rozmaite bariery. Jak długo jeszcze?