Czy seniorzy w Białymstoku wiedzą coś o Białostockiej Radzie Seniorów (BRS)? Rozmawiając w swoich środowiskach lokalnych – seniorzy białostoccy nie bardzo wiedzą, że jest taka rada, nie wiedzą też czym radni seniorzy się zajmują. I mimo, iż BRS działa już od roku, a protokoły z posiedzeń rady publikowane są na stronie Centrum Aktywności Społecznej a informacje o posiedzeniach publikowane są na portalu podlaskisenior.pl, to jednak w środowiskach lokalnych wiedza o działalności Białostockiej Rady Seniorów jest niewielka.