Sokólski Ośrodek Kultury 1 lipca 2021 roku zaprosił na wydarzenie „Prawda czy legenda. 45 lat Orientów Sokólskich”.