Tytułowym kontestatorem był gość Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, Marek Piekarczyk. Lider zespołu TSA za pomocą słów i muzyki demonstrował swój bunt i dezaprobatę.