„Moja niepełnosprawność nie przeszkadza mi być aktywnym społecznie i nawet fizycznie”. Andrzej Wójtowicz jest kolejnym bohaterem kampanii SuperSTARsi i wywiadu na naszym portalu.