O realizacji marzeń opowiedziała esperantystka Elżbieta Karczewska. Była, wieloletnia prezeska Białostockiego Towarzystwa Esperantystów. Ostatnio bibliotekarka Filii Nr 14 (Libraro) Książnicy Podlaskiej w Białymstoku.