Przedstawiamy film dziennikarza Dominika Sołowieja, podsumowujący projekt „Literatura. Ludzie. Białystok”. Został on zrealizowany w ramach stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Białegostoku.