Od 1 marca zmieniają się przepisy na podstawie których emeryci i renciści mogą się ubiegać o tzw. dodatek dla osób niesamodzielnych.