W imieniu Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów i Stowarzyszenia Szukamy Polski zapraszamy członków rad seniorów do udziału w kolejnym, X Forum Rad Seniorów Województwa Podlaskiego, jak zwykle on-line na platformie ZOOM. Spotkamy się we środę, 20.04.2022 r. w godz. 11:00 – 12:30.