XII Festiwalu Kultury Żydowskiej „Zachor – Kolor i Dźwięk”.
Wstęp na wszystkie imprezy jest bezpłatny.