XIV Forum Podlaskich Rad Seniorów on-line, które odbędzie się 9 marca 2023 r. o godzinie 12:00, na platformie Zoom.