Białostockie Towarzystwo Esperantystów (BТЕ) i Objazdowa Szkoła
Muzyczna Lecha Mazurka (OSzM) w ramach wspierania ukraińskich
uchodźców organizuje bezpłatne zajęcia artystyczno-zabawowe.