"Ale silny zapach" - mówią niektórzy. "Nic nie czuję " - mówią inni. Wiele osób, w tym seniorów, ma problem  z zaburzeniami węchu. Z  tymi  objawami spotykam się w moje codziennej praktyce.