W 1979 roku Maryla Rodowicz śpiewała: „Wsiąść do pociągu byle jakiego, nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet”. Mój pociąg, a raczej kolejek, jest wyjątkowa, bo wąskotorowa.