Przedstawiamy wiersz Stanisława Szymańskiego "smak wiśni". Miłej lektury