Właśnie minął rok od startu suwalskiej części Krajowej Mapy Zagrożeń  Bezpieczeństwa. Dzięki   odpowiedniej aplikacji, każdy użytkownik Internetu  może zgłosić  zauważone zagrożenia. W ten sposób uruchomiona została platforma  współdziałania mieszkańców z policją.