W najbliższym czasie zapraszamy do oddziałów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku na wykłady, warsztaty oraz zajęcia dla rodzin z dziećmi.