Tautogram to utwór literacki, w którym każdy wers lub wyraz rozpoczyna się od tej samej litery. Dziś krótkie opowiadanie – tautogram „Zamczysko”, proponuje nasza redakcyjna koleżanka. A może nasi czytelnicy też spróbują?