Tylko nieliczne organizacje z Białegostoku i jeszcze mniej z województwa podlaskiego realizują projekty międzynarodowe w ramach Erasmus +, a w nadchodzącym okresie jest więcej niż  do tej pory funduszy Komisji Europejskiej do rozdysponowania.