Przedstawiamy wiersz Artura Czekajskiego, poruszający trudny temat porzuconej, samotnej kobiety. Miłej lektury.