Zapomniany przez białostoczan, ale żyjący w pamięci rodziny, współpracowników, wychowanków i przyjaciół - Zbigniew Ślączka był bohaterem spotkania w Galerii Sleńdzińskich w Białymstoku, w czwartek (11.04.), które prowadził aktor Teatru im. Aleksandra Węgierki i jego wychowanek – Krzysztof Ławniczak.