28 sierpnia 2020 roku Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce rozpoczęło realizację projektu ,,Otwieramy się na zmiany” ze środków uzyskanych w konkursie grantowym ,,Działaj lokalnie 2020”.