Badając własną historię Wojciech Więckowski spotkał legendy, na których wyrósł. Uznał, że warto je spisać. Oceńcie proszę, czy miał rację.