22 sierpnia 2021 r. dziesięcioosobowa grupa kobiet, studentek UTW z wielką radością uczestniczyła, jako jeden z czternastu zespołów śpiewaczych w Biesiadzie.