Dzień 11.08.2017 roku był oficjalnym rozpoczęciem reaktywacji zespołu „ Maryna”, który wznawia działalność artystyczną, po dłuższej przerwie, w Klubie Seniora przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży.