Pandemia koronawirusa  ograniczyła nasz dostęp do kultury. Ucierpieli nam tym szczególnie seniorzy, dla których konsekwencje zachorowania na COVID-19 są poważniejsze niż w przypadku osób w młodszym wieku. Dlatego dziś najlepszym rozwiązaniem jest pozostanie w domach i… korzystanie z dóbr kultury online. Co ważne –  za darmo