VII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Anny German „….i niech przemówi ten kamień…”„Ach, dzieci”  – Tadeusz Kubiak.