Według Hipokratesa „Lekarz leczy, a natura uzdrawia”. Znaczenie słów Hipokratesa „Lekarz leczy, a natura uzdrawia” starała się przybliżyć licznej grupie kolneńskich seniorów Ewa Szwedo.