Żółtaczka i pandemia koronawirusa. Moje ostatnie refleksje odnoszą się do tego,  co łączy a co dzieli te dwa zjawiska chorobowe, w odstępach sześćdziesięciu lat, na przełomie  XX w. do XXI w.