Wiarygodne źródło informacji to takie, które pozwala jednoznacznie ustalić, czy dane stwierdzenie jest prawdziwe. Jest to źródło pierwotne zawierające informacje/dane nieprzetworzone.