„Ostrzegamy przed fałszywymi mailami, które teoretycznie mają pochodzić z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Otwarcie załączników dołączonych do maila, grozi zainfekowaniem komputera i wykradzeniem danych wrażliwych, które zapisane są w jego pamięci.”