Delegacja Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Bohoniki na zaproszenie Wójta Gminy Janów Jerzego Pogorzelskiego 25 lipca 2020 r. wzięła udział w odsłonięciu Pomnika Bitwy pod Janowem.