Wrażliwość i empatia uważane są powszechnie za cechy bardzo pożądane. Natomiast egoizm i obojętność zasługują na potępienie. Licznych ilustracji obu tych zjawisk dostarczają zdarzenia, dziejące się także w najbliższym otoczeniu. Czy jednak zawsze wolno nam je kategoryzować, poddawać subiektywnej ocenie?