Upowszechnienianie dobrych praktyk, tworzenia żywej księgi lokalnej animacji społecznej.