Życzenia, drobne upominki, listy gratulacyjne wręczone wyróżnionym seniorom przez prezydenta Białegostoku. Występ Grupy MoCarta. Tak przebiegały uroczyste obchody XVII Miejskiego Dnia Seniora.

trzy kobiety i mężczyzna (nagrodzeni) z upominkami

Każdego roku na przełomie października i listopada zaczyna się dziać wiele wokół seniorów. W 1990 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła 1 października Światowym Dniem Seniora. Rozpoczyna on okres uroczystości dla osób starszych. 20 października ustanowiono Europejskim Dniem Seniora. W Polsce obchodzony jest 14 listopada. Uroczystości związane z tym świętem przybierają różną formę.

Białostoccy seniorzy świętowali 26 października 2023. Na uroczystości w Pałacu Branickich usłyszeli życzenia z okazji obchodzonego po raz XVII Miejskiego Dnia Seniora. Składał je Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku.

Dziękuję Państwu za działania na rzecz osób starszych w naszym mieście. To wyróżnienie można traktować jako podziękowanie za całoroczną pracę na rzecz seniorów. Są to organizacje, które zrzeszają seniorów, ale też poszczególne osoby wyróżniające się, pracujące w Radzie Seniorów czy klubach seniorów. Dzięki Państwa zaangażowaniu, wsparciu i zaangażowaniu, wsparciu i kreatywności, wiele osób mogło realizować swoje pasje, poczuć się zauważonym. Życzę wszystkim seniorom, aby realizowali swoje pasje i zainteresowania. Niech każdy dzień przynosi radość i satysfakcję – zakończył swoją wypowiedź.

 

Czterdziestu najaktywniejszych seniorów otrzymało z rąk prezydenta listy gratulacyjne i drobne upominki. Życzenia złożyli także Agnieszka Górska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku, organizatora uroczystości w Pałacu Branickich. O roli Miejskiej Rady Seniorów w życiu seniorów mówiła Bożena Bednarek, zastępczyni przewodniczącej Miejskiej Rady Seniorów. Podkreślała, jak ważne są relacje międzypokoleniowe i co w tym zakresie robi Białostocka Rada Seniorów.

Miasto Białystok od lat prowadzi różne działania wspierające seniorów. Jednym z nich jest aktualnie realizowany we współpracy z Białostocką Radą Seniorów projekt ,,Siła Seniora”. Jego celem jest nabywanie wiedzy praktycznej i zapobieganie wykluczeniu kulturalno-społecznemu. Projekt promuje aktywność ruchową, zdrowy styl życia. Temu służą też zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Uniwersytetu Zdrowego Seniora, czy portalu www.podlaskisenior.pl.

grupa redakcyjna podlaskiego seniora na uroczystości

Uroczystość w Pałacu Branickich uświetnił występ znanego kwartetu smyczkowego Grupa MoCarta, który bawił i rozśmieszał do łez uczestników spotkania.

Zakończyły się uroczystości dla seniorów w Białymstoku. Ucichły deklaracje zrozumienia i wspierania seniorów w ich działaniach. Za rok znów usłyszą. że są potrzebni, a ich mądrość i doświadczenie życiowe niezbędne młodszym pokoleniom. Będzie pochwała ich aktywności. I to tyle.

Tymczasem Polska jest najszybciej starzejącym się krajem w Unii Europejskiej. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Białymstoku zamieszkuje ponad 70 tysięcy osób 60+, co stanowi 25% wszystkich mieszkańców naszego miasta. Warto więc zadbać o dobrostan seniorów. Potrzebna jest ciągła profilaktyka edukacyjna starszych osób. W sprawie seniorów jest jeszcze dużo do zrobienia.

Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok