Do końca stycznia 2022 r. możemy oglądać w Muzeum Podlaskim w Białymstoku, wystawę poświęconą Janowi Klemensowi Branickiemu.

Portret Jana Klemensa Branickiego

9 października 2021 r. minęło 250 lat od śmierci przedstawiciela rodu Branickich, herbu Gryf. Z tej okazji otwarto w Ratuszu wystawę poświęconą Janowi Klemensowi Branickiemu, fundatorowi miasta Białystok.
Był jednym z najzamożniejszych magnatów polskich w XVIII wieku. Dzięki swojej pozycji i koneksjom rodzinnym prowadził aktywną działalność polityczną, wojskową, a także kulturalną. Wspierała go w tym żona, Izabela Branicka z Poniatowskich, siostra ostatniego króla Polski.
Historia Hetmana pozwoliła kuratorkom wystawy: Ewie Rogalskiej i Monice Samsel -Niewiarowskiej, pozyskać wiele niepokazywanych wcześniej pamiątek, dokumentów oraz zabytków archeologicznych. 

Wystawa podkreśla najważniejsze wartości baroku, a także wartości życia sarmaty, jakim był Jan Klemens Branicki. Natomiast śmierć była ideą życia ówczesnego sarmaty i jego pokolenia.
Podział wystawy na dwie części: Życie i Śmierć skłania do refleksji, gdyż każda z nich towarzyszy nam codziennie, przeplatając się wzajemnie jako danse macabre. Ludzie baroku żyli ze świadomością przemijania i świadomością, że wobec śmierci wszyscy jesteśmy równi.

Na wystawie pokazano zabytki pochodzące z Muzeum Podlaskiego, a także z wielu innych muzeów, klasztorów, kościołów, parafii oraz zbiorów prywatnych.
Swe zbiory udostępniło także Muzeum Archidiecezjalne w Białymstoku. Ksiądz Adam Szot, reprezentujący to muzeum, opowiadał o wypożyczonych artefaktach i dzielił się swoimi refleksjami na spotkaniu kończącym oprowadzanie kuratorskie, które odbyło się 16 stycznia 2022 r. Poświęcone ono było również prezentacji pięknie wydanego Katalogu wystawy.

Warto wstąpić do Ratusza i obejrzeć wszystkie te zabytki zanim opuszczą Białystok. 

Źródło:
Muzeum Podlaskie – muzeum.bialystok.pl
Katalog wystawy – „Taniec życia I Taniec śmierci”

Zdjęcia: Maria Beręsewicz

Kliknij w poniższe zdjęcie:

1/8
Ekspozycja rozpoczynająca wystawę.
Ekspozycja rozpoczynająca wystawę.
Portret Jana Klemensa Branickiego
Portret Jana Klemensa Branickiego
 Ozdobne ornaty z XVIII wieku
Ozdobne ornaty z XVIII wieku
Wystrój saloniku
Wystrój saloniku
 Przedmioty służące pochówkom zmarłych. Na pierwszym planie płyta nagrobna Jana Branickiego strzeżona przez cztery Gryfy.
Przedmioty służące pochówkom zmarłych. Na pierwszym planie płyta nagrobna Jana Branickiego strzeżona przez cztery Gryfy.
 Osoby zwiedzające wystawę
Osoby zwiedzające wystawę
Spotkanie z ks. Adamem Szotem i kuratorkami wystawy
Spotkanie z ks. Adamem Szotem i kuratorkami wystawy
 Katalog wystawy
Katalog wystawy

Zredagowała: Maria Beręsewicz
Podlaska Redakcja Seniora Białystok