10 lutego 2018 roku w Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży odbył się Wojewódzki Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych. Przyjechały zespoły z różnych stron województwa podlaskiego, które przedstawiły różne obrzędy ludowe ze swoich terenów.

Przeglądy organizowane są prawie od trzydziestu lat. Mają na celu prezentację wielokulturowości naszego województwa, integrację różnych grup wiekowych i kulturowych a także propagowanie różnych form teatru ludowego, kontynuowanie przekazywania młodemu pokoleniu jak to kiedyś bywało, jakie były obrzędy i zwyczaje związane z porami roku  i życiem codziennym.

Przypominają m.in pracę na roli, sianokosy, dożynki, kiszenie kapusty, darcie pierza/

W zespołach występowały dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Przeważnie były to przedstawienia związane z kolędowaniem czy Jasełka Bożonarodzeniowe,  ale była też inna tematyka, ponieważ regulamin zezwalał na to. Każdy zespół prezentował coś innego, dlatego z przyjemnością oglądałam te występy.

W rozmowie z członkiem jury, Teresą Pardo, dowiedziałam się jakie kryteria były brane pod uwagę przy ocenie poszczególnych zespołów.

Występy były oceniane w dwóch kategoriach:

– teatr wierny tradycji, autentyczność rekwizytów, kostiumów, gwary a także scenariusz zgodny z miejscową tradycją.
– teatr wykorzystujący elementy tradycji, ocena scenariusza, reżyseria, kultura słowa i nawiązanie do tradycji.
Według Teresy Pardo w tym roku wszystkie zespoły miały dobre pomysły, odpowiednie rekwizyty, dostosowały się do wymogów regulaminu przeglądu, ale nie wszystkie potrafiły dobrze wykorzystać swoje możliwości. Niektóre zespoły muszą jeszcze popracować aby lepiej się przygotować do następnego przeglądu.
 Po obejrzeniu zespołów teatralnych Komisja postanowiła przyznać następujące nagrody:

W kategorii grup dziecięco – młodzieżowych

I Nagroda
– Teatrzyk Form Różnych „Antrakt” z Bielskiego Domu Kultury „Wesele Bielskie”
– Grupa „Z gwiazdą” ze Zbójnej
– Grupa „Herody” ze Zbójnej
II Nagroda
– Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie „Jasełka Bożonarodzeniowe”
– Zespół „Herody” z Turośli
III Nagroda
– Zespół z Nowogrodu „Przyszliśmy tu po kolędzie”
– Grupa Szkół Specjalnych z Grajewa
– Zespół „Dzwonki” z Hajnówki „Jak nie wierzyć szeptuchom”.
– Szkoła Podstawowa Nr.1 z Siemiatycz.
W kategorii grup dorosłych:
I Nagroda
– Zespół kolędniczy „Z szopką” z Wąsosza.
– Zespół kolędniczy „Podlasie” z Wyszonek Błoni „Herody”.
– Zespół kolędniczy z Wyszonek Błoni za widowisko „Z kozą”.
II Nagroda
– Zespół „Król Herod” ze Szczuczyna.
– Zespół „Herody” z Czyżewa.
– Teatrzyk Form Różnych „Zryw” z Czarnej Białostockiej.
III Nagroda
– Zespół „Malinki” z Malinnik „Kolędnicy dawniej”.
– Grupa „Herody” z Perlejewa.
– Zespół „Barwianka” z Dobrzyniówki.
– Zespół „Kalina” z Żurobic za widowisko „Na psa urok”.

Z przyjemnością obejrzałam wszystkie przedstawienia. Było wiele humoru, refleksji, dowiedziałam się wiele ciekawych rzeczy o obrzędach ludowych, poznałam stroje ludowe ze wschodniej części naszego województwa, miałam możliwość rozmowy z uczestnikami, którzy byli bardzo otwarci i chętnie opowiadali o miejscach z których przyjechali. Warto organizować takie przeglądy dla przekazywania jaka bogata jest nasza tradycja i różnorodność kulturowa naszego regionu.

                                                                                                                               Danuta Waśko
                                                                                                  Podlaska Redakcja Seniora Łomża