Tłoka, to pomoc sąsiedzka na wsi w przypadku większej ilości pracy, która przerastała możliwości jednej rodziny. Zapraszano wówczas do pomocy sąsiadów i znajomych. Ta nieodpłatna pomoc mogła w przyszłości wrócić do uczestników w takiej samej lub w innej formie.

Tłoka rozpoczynała się często od poczęstunku i kończyła się również obfitym poczęstunkiem z jadłem i napojami. Towarzyszyła przy tym muzyka, śpiew i niejednokrotnie tańce. Język, który wykorzystano w audycji, funkcjonował i wśród najstarszych mieszkańców funkcjonuje we wsi Zabiele (gm. Jaświły, pow. Mońki, woj. podlaskie). W audycji wystąpili: Grabowski Hubert, Grabowski Kacper, Gryszkiewicz Krystyna, Gudel Czesława, Gudel Jerzy, Gudel Kazimierz, Gudel Krystyna Soliści: Głowicka Danuta, Gołąbiewski Robert, Gryszkiewicz Józef, Karny Andrzej, Kopeć Teresa, Olszewska Danuta, Rytel Teresa akordeonistka: Tarasewicz BarbaraAudycja powstała w ramach Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami na rok 2023.

źródło: iskokolka.eu

podlaskisenior.pl