Konferencja „Trendy Senior, czyli twórczy i nowoczesny”  dotyczy uczeniu się seniorów. Trendy Senior to taki który ma zainteresowania, pasje i chęć kontynuowania edukacji. Cele osobiste to poprawa perspektywy jakości życia i integracja seniorów we współczesnym społeczeństwie.

Organizatorami konferencji są: Radomszczański Uniwersytet III Wieku p. SAN oraz Społeczna Akademia Nauk w Radomsku.

Konferencja odbędzie się 11 maj 2022r. o godz. 11:00 w Muzeum Regionalnym im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku, ul. Narutowicza 1

Cele konferencji:

 • propagowanie edukacji i jakości życia wśród osób starszych,
 • przedstawienie jak działania edukacyjne mogą zwiększyć jakość życia seniorów oraz jak takie działania mogą zostać ocenione.
 • zwiększenie umiejętności personelu ,instruktorów.  specjalistów oraz nauczycieli zajmujących się edukacją
 • pokazanie pozytywnego wpływu edukacji na życie seniorów poprzez poprawę jakości działań oferowanych przez instytucje edukacyjne pracujące z seniorami
 • promowanie  Uniwersytetów III wieku i klubów seniora, jako ciekawej alternatywy na aktywne i twórcze spędzanie wolnego czasu,
 • zaprezentowanie pozytywnego wizerunku osoby starszej, twórczej i aktywnej,
 • prezentacja przykładów dobrych praktyk realizowanych przez Uniwersytety  III wieku  i kluby seniora
 • zachęcenie klubów seniora do przekształcenia struktury klubu z nieformalnej w formalną.
 • wymiana wiedzy i doświadczeń, które będą sprzyjać generowaniu pomysłów i podejmowaniu wspólnych inicjatyw na realizację programów i projektów:
 • pracy z osobą starszą jako klientem pomocy społecznej;
 • przemocy wobec osób starszych;
 • aktywizacji społecznej i kulturalnej osób starszych;
 • systemu ochrony zdrowia w kontekście przemian demograficznych;
 • roli i zadań zespołów terapeutyczno – opiekuńczych w DPS

 Problematyka

 • Edukacja seniora – od teorii do praktyki
 • Rola wiedzy w życiu seniora
 • Innowacja warunkiem wspierania  seniora – dobre praktyki
 • Współpraca samorządów lokalnych
 • Pozytywny wpływ edukacji na życie seniorów poprzez poprawę jakości działań oferowanych przez instytucje edukacyjne pracujące z seniorami.
 • Działania edukacyjne mogące zwiększyć jakość życia seniorów oraz jak takie działania mogą zostać ocenione.

Źródło: Radomszczański Uniwersytet III Wieku p. SAN oraz Społeczna Akademia Nauk w Radomsku.

Podlaska Redakcja Seniora patron medialny