Turlaj się życie

Turlaj się życie
Turlaj jeszcze
Chciałoby się
Kwiat posadzić
I mieć fajne dreszcze
Zatrzymać się nie tylko na chwilę
Popatrzeć na piękny horyzont
Gdzie słońce znaki nam daje
Że dzień z nocy wstaje
Turlaj się życie
Turlaj jeszcze
Tak chciałoby się
W baśniowym ogrodzie
Przemierzać ścieżki
Beztrosko wracając
W dzieciństwa strony
Zasłuchać się w ciszę
I tchnienie natury
Beztrosko wtopić się w przestrzeń
Innymi oczami
Na wszystko z drugiej
Popatrzeć strony
Turlaj się życie
Turlaj jeszcze
Tak chciałoby się
Radośnie wędrować
Pozdrawiać druhów
W przyjaznym geście
Przystanąć chwilę
W tym ciągłym pędzie
Bo gdzie mi tak śpiesznie
Turlaj się życie
Turlaj jeszcze

Halina Wiszowata
Podlaska Redakcja Seniora Białystok