Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie literackim pod nazwą „Tutaj jestem”.

Mottem przedsięwzięcia są słowa Michała Zabłockiego:

Tutaj jestem, gdzie byłem,
Gdzie się urodziłem,
Tu się wychowałem
I tutaj zostałem.
Mogłem jechać, wyjechać
I stąd się oddalić,
Ale jednak zostałem
Z tymi, co zostali (…).

To już dwunasta edycja tego konkursu, który bez wątpienia jest szansą dla wszystkich twórców amatorów na zrealizowanie swoich autorskich projektów wydawniczych. Nagrodę w konkursie stanowi bowiem wydanie w postaci książkowej pracy wybranej przez jury. PIK zaprasza osoby piszące zarówno poezję, jak i prozę. Tematyka dowolna, ale ważny jest akcent związany z województwem podlaskim. Oceniając prace jury będzie kierować się pomysłowością oraz kreatywnością.

Prace można przysyłać do 31 maja 2021 r. Więcej informacji, regulamin oraz karta zgłoszenia znajdują się na stronie → www.pikpodlaskie.pl

Regulamin do odczytu i wydruku

Karta zgłoszeniowa do edycji

 Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku

Zredagowała: Jolanta Falkowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok