Sebastian Markiewicz z Lublina oraz Ewa Cywińska z Białegostoku – laureatami 10. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Tutaj Jestem”, organizowanego przez Podlaski Instytut Kultury.

żarówka na łące

Konkurs powstał z myślą o wszystkich piszących amatorsko i chcących zrealizować swój pierwszy autorski projekt wydawniczy. Twórców, jak co roku miało zainspirować motto Michała Zabłockiego: „Tutaj jestem, gdzie byłem, gdzie się urodziłem. Tu się wychowałem i tutaj zostałem. Mogłem jechać, wyjechać i stąd się oddalić, ale jednak zostałem z tymi co zostali”. Organizatorzy czekali na prace w kategorii prozy i poezji, które nagrodzą wydaniem.

 – Bardzo się cieszymy, że na tegoroczny konkurs wpłynęło naprawdę sporo projektów, bo aż 37 – mówi Izabela Dąbrowska z Podlaskiego Instytutu Kultury – a jeszcze bardziej cieszy nas fakt, iż w tej jubileuszowej edycji będziemy mogli spełnić marzenia o pierwszym wydawnictwie dwóch osób, w tym jednej pochodzącej z naszych terenów. Każda powstała książka, a wcześniej poznanie autora i jego oczekiwań, twórcza praca nad projektem, to niezwykła przygoda i nie lada wyzwanie. To bardzo mobilizujące, gdy czuje się później radość tych osób i dzieli się z nimi ich mały sukces. Mam nadzieję, że nie inaczej będzie i tym razem i już niebawem czytelnicy będą mogli zapoznać się z kolejnymi egzemplarzami pokonkursowych wydawnictw.

W opinii jurorów: Katarzyny Kościewicz, Dominika Sołowieja, Doroty Sokołowskiej i przedstawicieli PIKu, spośród 19 prac w kategorii prozy i 18 w kategorii poezji za najlepszą pracę uznano „Elegię dla Ikarusa. 12 opowiadań nostalgicznych” opatrzoną godłem Łuskacz fasoli, której autorem jest Sebastian Markiewicz z Lublina oraz tomik pt. „Mój Tykocin”, opatrzony godłem Peryskop, której autorką jest Ewa Cywińska z Białegostoku.

Trzeba przyznać, że wiele nadesłanych w tym roku prac reprezentowało wysoki poziom artystyczny, a jury długo dyskutowało nad wyłonieniem laureatów – zaznacza Katarzyna Kościewicz, przewodnicząca jury.  

Nagrodzony tekst prozatorski jest nostalgiczną podróżą do czasów PRL-u, podczas której autor oprowadza nas po podwórkach i blokowiskach swego dzieciństwa i robi to za pomocą dojrzałego i zmetaforyzowanego języka. Wydaje się, że obok głównych walorów formalnych – czyli dobrego warsztatu językowego, wartością tej prozy jest fakt, że czytelnik utożsamia się z tym światem, który Sebastian Markiewicz nam pokazał.

Natomiast w kategorii poezji nagrodziliśmy zbiór wierszy Ewy Cywińskiej poświęconych Tykocinowi i jego historii. Lektura tego tomiku będzie ciekawym doświadczeniem dla czytelników poszukujących i lubiących zapuścić się w klimat niewielkich miasteczek z ogromną historią, by odbyć podróż do świata którego już nie ma, by na powrót zobaczyć Tykocin w jego wielokulturowej odsłonie, poznać pewne obyczaje, osoby i miejsca.

 Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku zajmie się redakcją, opracowaniem technicznym, projektem graficznym oraz sfinansuje druk 300 egzemplarzy książki. Do tej pory w ramach konkursu wydano 3 tomiki poezji oraz 7 pozycji w kategorii prozy. Kolejna szansa na nagrodę w przyszłym roku.

(źródło: Podlaski Instytut Kultury)

foto: pixabay

opracowanie: Lija Półjanowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok