_
Rok 2018 jest rokiem, w którym Łomża obchodzi Jubileusz 600-lecia nadania praw miejskich. Już od początku stycznia w mieście odbywają się ciekawe wydarzenia kulturalne, podejmowane są różne inicjatywy, związane z promowaniem miasta. Główne uroczystości zaplanowane są na 15 czerwca, bo w tym dniu, w roku 1418, Książę Mazowiecki Janusz I nadał Łomży prawa miejskie. Zespół „Maryna” z Klubu Seniora również pragnie włączyć się w te obchody, dlatego trwają już próby piosenek napisanych przez Danutę Waśko, związanych tematycznie z Łomżą.

Oto jedna z nich.

Ukochane Miasto

Jest takie miasto,
My w nim mieszkamy
A mieszka się znakomicie.
Temu to miastu wszystko oddamy,
Naukę, pracę i życie.
Leży na wzgórzu, całe w zieleni,
Ma piękne place, ulice,
A wieczorami światłem się mieni,
W Narwi swe widzi odbicie.

To jest Łomża, nasze miasto, zapraszamy do niej was.
Ukochane miasto Łomża, poznać je najwyższy czas.
Przyjeżdżajcie i zwiedzajcie – warto, bo jest ładnie tu.
Przyjedziecie, zobaczycie i wrócicie kiedyś znów.

Wiemy, na świecie są miasta piękniejsze, większe i pełne zieleni,
Lecz tu jest nasza Mała Ojczyzna i to się nigdy nie zmieni.
Niech nasze miasto co dzień pięknieje, bo każdy musi to przyznać,
Że dobrze tutaj, gdzie mamy dom swój, gdzie nasza Mała Ojczyzna.

W rynku stoi stary ratusz, kamieniczki z filarami.
Jest też zabytkowa Hala, tu pogadasz z gołębiami.
Piękna jest Łomży historia, którą poznać warto, bo
Wiele jest ciekawych legend i zabytki różne są.

Jest takie miasto, my w nim mieszkamy a mieszka się znakomicie,
Do snu kołysze Narew wieczorem, do pracy budzi o świcie.
Z herbu tu jeleń dumnie spogląda, dzień każdy jest tu wesoły.
Ulice gwarne i pełne życia, gdy dzieci idą do szkoły.

To jest Łomża, nasze miasto, zapraszamy do niej was.
Ukochane miasto Łomża, poznać je najwyższy czas.
Przyjeżdżajcie i zwiedzajcie – warto, bo jest ładnie tu.
Przyjedziecie, zobaczycie i wrócicie kiedyś znów.

czerwiec 2017 rok


_

Zdjęcia wykonane przez Grzegorza Gwizdona, pochodzą z serii ” Łomża, stare miasto”, wydanej w roku 2016 w formie pocztówek.

Danuta Waśko
Podlaska Redakcja Seniora Łomża