8 maja b.r. obchodzony jest Dzień Bibliotekarza i Bibliotek – święto zainicjowane w 1985 roku przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, które rozpoczyna Tydzień Bibliotek. Z tej okazji Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku zaprasza bibliotekarzy z całego województwa, aby wspólnie świętować oraz ogłasza abolicję dla swoich Czytelników.

Abolicja 2023 – plakat

Pracownicy bibliotek z województwa podlaskiego będą mieli okazję spotkać się 9 maja w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, aby wspólnie świętować Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Podczas uroczystości zostanie wręczona Nagroda Srebrnej Róży – wyróżnienie przyznawane przez Dyrekcję Książnicy Podlaskiej od 1999 roku. Laureatami Nagrody są zawsze osoby i instytucje zasłużone na rzecz bibliotek województwa podlaskiego.

W trakcie uroczystości przyznany zostanie również tytuł Bibliotekarza Roku 2022 województwa podlaskiego, dyplomy Srebrnej Róży, czyli wyróżnienia zasłużonym bibliotekarzom i przyjaciołom Książnicy. 

Z okazji Tygodnia Bibliotek Książnica Podlaska ogłasza też abolicję, która obowiązywać będzie od 9 do końca maja 2023 r. w siedzibie głównej biblioteki oraz wszystkich jej filiach bibliotecznych. Oznacza to, że Czytelnicy, którzy nie oddali w terminie książek, audiobooków czy innych jednostek bibliotecznych, będą mogli zwrócić je bez konieczności płacenia kar za ich przetrzymanie.

Kara za przetrzymanie wyżej wymienionych zbiorów bibliotecznych wynosi 10 gr za jeden wolumin, za każdy dzień po terminie zwrotu.

Abolicja dotyczy książek zdawanych po terminie, a nie zaległych kar, które już wcześniej zostały naliczone. Te należy uregulować jak najszybciej.

źródło: Książnica Podlaska Im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Podlaska Redakcja Seniora Białystok