Pracownicy bibliotek z województwa podlaskiego spotkali się, jak co roku na początku maja, w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, aby wspólnie świętować Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Podczas uroczystości wręczono Nagrodę Srebrnej Róży oraz przyznano tytuł Bibliotekarza Roku 2021 województwa podlaskiego. 

Święto bibliotekarzy to w Książnicy Podlaskiej dzień wyjątkowy. Od 1999 roku dyrektor Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku przyznaje osobom i instytucjom zasłużonym na rzecz popularyzacji książki i czytelnictwa oraz na rzecz bibliotek województwa podlaskiego Nagrodę Srebrnej Róży.

Stoi dwóch mężczyzn i kobieta. Jeden z mężczyzn wręcza bukiet czerwonych kwiatów drugiemu mężczyźnie

W tym roku kapituła, pod przewodnictwem Elżbiety Czekały – kierownik Działu Gromadzenia Zbiorów Książnicy Podlaskiej przyznała Nagrodę Srebrnej Róży Waldemarowi Smaszczowi – za ponad 50 lat działalności twórczej na płaszczyźnie literackiej, będącej miarodajnym próbnikiem prawdziwej jakości „słowa”, jakim są niesione przez nie „Prawda, Dobro i Piękno” oraz radość, że ścieżki jego działań zawodowych i osobistych ubogacały działalność Książnicy Podlaskiej na przestrzeni wielu lat, podczas rozlicznych spotkań, tekstów i pełnych wsparcia oraz życzliwości rozmów. – Cokolwiek w moim życiu się zdarzyło, zawsze było to związane z książkami. Jestem wzruszony, dziękuję za wszystko. Bez książek nie wyobrażam sobie swojego życia – powiedział Waldemar Smaszcz, odbierając nagrodę. 

Dyplomem Honorowym Srebrnej Róży wyróżniono: Renatę Naumowicz – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakałarzewie za osiągnięcia w dziedzinie pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych oraz liczne inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego, Agnieszkę Modzelewską – kierownik Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży za profesjonalizm oraz szczególne zaangażowanie w działania na rzecz wdrażania nowych technologii oraz Teresę Domurat – bibliotekarza Biblioteki Publicznej Gminy Jaświły, Filii Bibliotecznej w Dolistowie, za aktywny udział w działaniach na rzecz integracji środowiska lokalnego oraz zaangażowanie w promocję czytelnictwa. 

Po raz pierwszy Dyrekcja Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku przyznała Dyplom Honorowy Srebrnej Róży w następujących kategoriach:

stoi 4 kobiety i 2 mężczyzn

Najlepszy Zespół Roku:

Filia nr 4 Książnicy Podlaskiej – za realizację projektu „Akademia Rodzinna” w ramach programu Promocji Czytelnictwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz aktywne i innowacyjne działania na rzecz ukazywania atrakcyjności książek w środowisku lokalnym. 

Osobowość Książnicy Podlaskiej:

Joanna Woińska-Fiedorczuk – Pracownik Działu Komputeryzacji Książnicy Podlaskiej – za koleżeńską pomoc i wsparcie w codziennej walce ze „złośliwością rzeczy martwych”.

Przyjaciel Książki:

Marta Kozłowska – kierownik Wypożyczalni Głównej i Międzybibliotecznej Książnicy Podlaskiej – za podwyższenie standardów w obsłudze czytelników oraz udostępniania zasobów Książnicy Podlaskiej.

Przyjaciel Książnicy Podlaskiej:

Tomasz Samojlik – za wizualizację koncepcji maskotki Książnicy Podlaskiej – Łosia Czytusia, będącej kontynuacją owocnej i stałej współpracy przy budowaniu pomostu między słowem a sztuką wizualną.

Laureaci w nowych kategoriach zostali wyłonieni w wyniku głosowania, przeprowadzonego na początku tego roku, wśród pracowników Książnicy Podlaskiej. – Zależało nam na tym, by docenić tych, których postawa i działania wpływają pozytywnie na cały zespół Książnicy, którzy stanowią dla nas wzór i swoim zaangażowaniem motywują do tego, byśmy byli coraz lepsi i skuteczniejsi w wypełnianiu naszej misji – szerzeniu miłości do książki i literatury – podkreśliła Beata Zadykowicz, dyrektor Książnicy Podlaskiej im. Łukasz Górncikiego w Białymstoku. 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Okręgu Podlaskiego przyznało tytuł Bibliotekarza Roku 2021 województwa podlaskiego Monice Łapińskiej – kierownik Filii nr 4 Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, za samodzielność i odwagę w podejmowaniu decyzji oraz kreowaniu ciekawych inicjatyw w prowadzonej przez nią placówce, która swoją działalnością wyróżnia się na tle filii bibliotecznych województwa podlaskiego. – Bardzo się cieszę z tego wyróżnienia. Z przyjemnością przyjęłam wiadomość o otrzymaniu tytułu Bibliotekarza Roku 2021 województwa podlaskiego, ale też Dyplomu Srebrnej Róży dla najlepszego zespołu. Jest to dla nas ogromna motywacja do dalszych działań na rzecz promocji czytelnictwa – przyznała Monika Łapińska.

Oprócz Artura Kosickiego – Marszałka Województwa Podlaskiego, życzenia bibliotekarzom złożyli m.in. Bohdan Paszkowski – wojewoda podlaski oraz Beata Zadykowicz – dyrektor Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. 

Uroczystą galę uświetnił występ pianisty – Karola Szmuksty. 

W województwie podlaskim jest ponad 500 bibliotekarzy pracujących w bibliotekach publicznych.

źródło i fot.: Książnica Podlaska  im. Łukasza Górnickiego

zredagowała: Lija Półjanowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok