Alkohol to nie jedyna substancja, która niszczy nasz organizm. Także narkotyki, dopalacze i inne substancje psychoaktywne mają destrukcyjny wpływ na funkcjonowanie człowieka. Niestety szkody związane z uzależnieniem ponosi nie tylko osoba chora. Cierpi na tym także jej rodzina, zmuszona do takiej reorganizacji swojego życia, by sprostać problemom mającym swoje źródło w uzależnieniu. Jak więc pomóc sobie i bliskim? Jak uchronić rodzinę przed rozpadem, ocalając to, co w niej najważniejsze: miłość, zaufanie, chęć bycia razem?

Cykl filmów sfinansowano ze środków Miasta Białystok.