Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki V edycji Konkursu Senior +. Na poprawę życia polskich seniorów rząd przeznaczył w 2019 roku 80 mln złotych.

W ramach Programu Wieloletniego Senior + na lata 2015 – 2020 jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego powiatowego i wojewódzkiego mogły ubiegać się o uzyskanie środków finansowych na wsparcie  samorządów na utworzenie lub wyposażenie placówki (do 300 tys. złotych – moduł I) lub zapewnienie dalszego funkcjonowania już istniejącej (do 50 tys. złotych – moduł II).

W 2019 roku na realizację programu Senior + przeznaczono środki finansowe  w wysokości 80 mln złotych. Do dofinansowania rekomendowano 664 oferty w tym:

– w module I konkursu 243 oferty na łączną kwotę 38 081 617 zł dla 55 Dziennych Domów i 188 Klubów Senior + , łącznie 5 601 miejsc dla seniorów w zaplanowanych placówkach,

-w module II konkursu 421 ofert na łączną kwotę 24 494 783 złotych, to jest 204 Dzienne Domy i 217 Klubów – 11 002 miejsca w istniejących już placówkach.

Już od 2015 roku Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej realizuje Program Wieloletni Senior + na lata 2015 – 2020 (wcześniej występujący pod nazwa Senior WIGOR).  Jest on skierowany do samorządów terytorialnych, a jego cel to zwiększenie uczestnictwa seniorów w życiu społecznym. Jest to możliwe poprzez rozbudowę sieci ośrodków wsparcia, jakimi są Kluby Seniora i Dzienne Domy Senior +.

Co to jest placówka Senior +?

Jest to połączenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, gabinetu rehabilitacyjnego, klubu i biblioteki. Placówki, które uczestniczą w tym programie, muszą zapewnić osobom starszym usługi socjalne, edukacyjne, kulturalno-oświatowe i rehabilitacyjne. Poprzez inicjowanie i organizowanie różnych uroczystości i imprez wielopokoleniowych aktywizują społeczność seniorów.

Coraz więcej samorządów w województwie podlaskim interesuje się programem Senior + i bierze udział w otwartym konkursie ofert. W ubiegłorocznej edycji zwyciężyły samorządy Łomży, Hajnówki, Czyżewa, Grodziska, Siemiatycz, Sejn, Łap, Piątnicy, Nowogrodu, Narewki, Rajgrodu i Suwałk. W tym roku prawie 2,5 miliona złotych dostało Podlaskie od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na V edycję Wieloletniego Projektu Senior +. Co to oznacza dla naszego województwa? Wyniki pokazują jasno, jakimi środkami finansowymi będą dysponować  samorządy w 2019 roku. Podlaskie dostało 900 tysięcy złotych na zapewnienie funkcjonowania istniejących placówek Senior +, a na powstanie nowych  1 milion 600 tysięcy złotych.

W tegorocznej edycji wśród wygranych znalazły się ponownie  Łomża, Piątnica, Nowogród, Łapy, Rajgród, Siemiatycze, Grodzisk, Narewka, Hajnówka, Czyżew, Suwałki. Dołączyli do nich nowi laureaci:  Supraśl, Radziłów, Grabowo, Turośń Kościelna, Zambrów, Perlejewo, Boćki i Jedwabne. Rekordzistą jest miasto i gmina Siemiatycze, gdzie powędrowały cztery nagrody, a w  Klubach Senior +” znajdzie wsparcie 60 seniorów.

W gronie wygranych nie było stolicy Podlasia.
Konkurs nie wzbudził zainteresowania wśród samorządowców na tyle, aby wysłać ofertę  do ministerstwa.
Wprawdzie w 2015 roku Białystok wystąpił o dotację z tego programu i otrzymał na ten cel 255 tysięcy złotych, ale miasto nie zdecydowało się na wykorzystanie tych środków.

Kluby Seniorów potrzebne są starszym białostoczanom. Nie dostrzega tego magistrat, a Białostocka Miejska Rada Seniorów, nie potrafi o takiej potrzebie przekonać białostockich urzędników. O tym, że placówki wsparcia i aktywizacji seniorów są bardzo potrzebne, świadczy przykład powołanego we wrześniu 2018 roku przez wolontariuszy z Hospicjum „Obok nas” Klubu Seniora, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród seniorów.

Białystok ma jeszcze jedną szansę, by wystartować w tym konkursie w edycji 2020. Czy z niej skorzysta, czy znów dotacje „na wyciągnięcie ręki” nie wzbudzą zainteresowania białostockiego samorządu?

 

Krystyna  Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok