Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów(OWPRS) i Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego zapraszają członków rad oraz przedstawicieli samorządów i media do udziału V Forum on line, które odbędzie się 25 czerwca.

V Forum Rad Seniorów – online

Kolejne, V Forum  Rad Seniorów Województwa Podlaskiego planujemy na 25 czerwca 2021 o naszej stałej porze godz. 11;00 – 13:00. Tym razem będziemy rozmawiać o nowych wojewódzkich dokumentach strategicznych dotyczących rozwiązywania problemów społecznych i spraw osób starszych w naszym regionie. Nasze zaproszenie na Forum przyjęła Elżbieta Rajewska-Nikonowicz, dyrektor ROPS w Białymstoku, która omówi te dokumenty i odpowie na Państwa pytania.. Dodatkowo porozmawiamy o opublikowanej ostatnio  GUS analizie statystycznej ” Sytuacja osób starszych w Polsce w 2019 r.”

Sytuacja_osob_starszych_w_polsce_w_2019_roku – kliknij

Przedstawimy też założenia projektu, który realizować będzie OWPRS  w ramach Programu „Aktywni+”, Już oferujemy radom szkolenia, doradztwo i indywidualne wsparcie członków rad oraz vouchery. Zastanowimy się też nad pomysłami inicjowania powstawania nowych rad w regionie. W ramach projektu przygotujemy się m.in. do II Kongresu Rad Seniorów Województwa Podlaskiego.
OWPRS prowadzony jest przez Stowarzyszenie Szukamy Polski.
Partnerem Strategicznym jest Województwo Podlaskie. Patronem medialnym jest portal podlaskisenior.pl i Polskie Radio Białystok.

Strategia_Polityki_Spolecznej_Wojewodztwa_Podlaskiego_do_roku_2030 -kliknij

Zgłoszenia na Forum – owrsp2020@gmail.com. Informacje: Informacje: podlaskisenior.pl

Bożena Bednarek